​WAT VERKRIJGT U MET DE AANKOOP VAN EEN KAVEL?


U wordt 100% kadastraal eigenaar van het omschreven stuk grond met de absolute wetenschap dat u daarop een woning mag bouwen. Als u bijv. aankoop van de grond tegelijkertijd regelt met de aanvraag van een bouwvergunning kunt u bij wijze van spreken direct na de aankoop beginnen met bouwen.

Op de kavel is de plek waar u het huis mag plaatsen al uitgegraven en ook de toegang vanaf de gemeenschappelijke weg is aanwezig.

Op de kavel vindt u verder dus in kast of grondkoffer de aansluiting op water, telefoon en electriciteit plus de aansluiting naar het collectieve vuilwatersysteem en op verschillende kavels idem voor het regenwater

En verder wordt u dus tegelijkertijd voor 1/11 deel eigenaar van het gemeenschappelijke bezit waarvan u een omschrijving vindt in het volgende hoofdstukje.


WAARUIT BESTAAT HET GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT?


Het grote verschil van een lotissement met andere projecten waar gemeenschappelijk bezit geldt, is dat men hier dus ook 100% eigenaar is van de grond die men als bouwkavel verwerft. Daarnaast is men dan mede-eigenaar van een paar zaken die behoren tot het gemeenschappelijke bezit en dit zijn:

* de hoofdwegen – vanaf de ingang vanaf de openbare weg is er een privé- (voor buitenstaanders) weg naar de diverse kavels. Deze weg is momenteel begaanbaar en verhard maar nog niet geasfalteerd zoals deze straks hoort te zijn. Bewust wordt hier mee gewacht tot een redelijk gedeelte van de bouw is gerealiseerd. De benodigde som geld voor deze afwerking staat gereserveerd op een geblokkeerde rekening zijnde een voorwaarde om het lotissementsrecht te verwerven.

* het vuilwaterreinigingssysteem – bestaande uit een combinatie van grote septic tank met vetvangput en verzamelsysteem waarbij het restwater vervolgens afgevoerd wordt naar een systeem met grote zandbakken wat zorg draagt voor een verdere filtratie van het restwater. Uiteindelijk komt dit gefilterde water via een drainagesysteem onder het zand weer via een uitloop in het bos waar het uiteindelijk weer via een oorspronkelijk beekje verder afgevoerd wordt. Milieutechnisch gezien een crème-de-la-crème systeem; absoluut geen enkele handicap qua geur of anderzijds, geen techniek, en geen kosten behoudens het mogelijk 1x per 2 jaar leeg laten maken van de vetvangput.

* bos – aan de oostkant van het terrein ligt ongeveer 3 hectare bos met een vrij sterk hellend karakter. Op een klein vlak gemaakt gedeelte hiervan is het vuilwaterreinigingssysteem aangelegd. In het bos vinden we zowel naald- als loofbomen waaronder grote eiken.
Verder vinden we af en toe eekhoorntjesbrood en morieltjes in het bos. Behoudens een klein bedrag aan taxe foncière voor deze 3 hect. zijn er geen onkosten verder aan het bos.

* parkeerplaats en jeu de boules-baan bij de ingang – bij de hoofdingang van Troglo Village zal een stuk grond van ongeveer 650 m² dienst doen als algemene parkeerplaats. Tevens hebben we hiermee een vaste plek voor containers van restafval en mogelijk glas en papier voor de 11 kavels. Op dit terreintje ligt trouwens ook de centrale watermeter die er voor zorgt dat we slechts één vast recht voor drinkwater betalen. Vanuit deze ‘coffret’ wordt het water naar de kavels gedistribueerd en iedere kavel over een kleine individuele meter beschikt waarmee het gebruik van iedere kavel duidelijk is voor een correcte afrekening.


WAT STAAT ER IN HET REGLEMENT VAN COPROPRIÉTÉ?


De conceptieve gedachte achter Troglo Village is om mooie en ruime huizen te bouwen op een hele mooie plek met prachtig uitzicht en met grote, vrijheid gevende, tuinen. Daar is een gemeenschappelijke infrastructuur voor nodig. En zodoende is er dus privébezit en gemeenschappelijk bezit. Het reglement is niet meer en niet minder dan een juridische vastlegging van wat van wie is, en een handleiding hoe we daar mee om kunnen gaan.

De administratieve kant hiervan kan in principe volstaan met één maal per jaar een vergadering/bijeenkomst waarin een administrateur (syndic) benoemd wordt die een aantal eenvoudige zaken regelt. Daarnaast wordt er dan mogelijk gecontroleerd en een beslissing genomen omtrent een mogelijke verandering.